Seværdigheder

Området omkring kolonien er rig på spændende oplevelser.
Følgende er blot et lille uddrag af de mange forskelligartede  seværdigheder, som kan opleves indenfor gå afstand.
 

Gedesby og Bøtø Plantage                                
Fra Gedesby er der fine muligheder for vandreture i Bøtø Plantage. Plantagen er en lys skov med høje fyrretræer, birk, bævreasp og enkelte grantræer. Underskoven består af blandt andet hassel. Bøtø Plantage er en meget varieret skov med lysåbne og sumpede partier.

Landsbyen Gedesby, som blev grundlagt i den tidlige middelalder, ligger få kilometer nordøst for Gedser Odde. Herfra var der, indtil den lille havn sandede til, gennem århundreder overfart til Rostock. På gamle kort kan man se, at Rostocker Færgehavn lå tæt ved den lille, gotiske kirke, som blev opført i 1100-tallet.

Gedesby blev næsten ødelagt under stormfloden i 1872, hvor mange mennesker omkom og store værdier gik tabt, men den blev genopbygget og har en del smukke, stråtækte  bindingsværkshuse. Det flotte, intakte kulturmiljø rummer de oprindelige gadeforløb, gårdene og de hyggelige gadekær.

Gedesby Østre Strand er et sommerhusområde med fin og børnevenlig badestrand.

Om Gedesby 

Gedesby Mølle
Gedesby mølle er Danmarks sydligste hollandske vindmølle - taget i brug den 16. december 1911 af Kristian Hansen.
Møllen ophørte med at køre ved vindkraft i 1947 og i 1957 begyndte den for alvor at forfalde.

Et voldsomt haglvejr 4. juli rev det halve af møllens vingehæk af. Året efter blev møllen repareret, men allerede 17. juli 1958 var den gal igen. Akslen knækkede.  Mølle

Herefter fik møllen lov til langsomt at forfalde - indtil september 1985, hvor to mølle-entusiaster gik i gang med en storstilet aktion for at bevare Gedesby mølle

Gedesby mølle var i sine "unge dage" en driftig forretning:

I 1916 overtog bagermester Roung driften, derefter kom Hartvig Skov til.
Og fra 22. januar 1939 stod Gudrun og Eigil Jørgensen for møllens drift, der også kom til at indeholde en slags filial for firmaet LMAF - og senere A. Nielsen og Co, der bl.a. handlede med såsæd, foderstoffer og gødning.

Mølleriet blev definitivt opgivet i 1970, hvor Eigil Jørgensen startede en trælasthandel i bygningerne. Møllen fremstår i dag i fuld funktionsdygtig stand.

Om Gedesby Mølle 

Bøtø By og Marielyst Strand
Langs kysten findes en bred sandstrand med klitter og dige, som fortsætter næsten til Gedser Odde. Denne del af Falsters Østkyst udgør nogle af Danmarks bedste  badestrande. Stranden er meget børnevenlig, og der er ikke langt til ishuse, toiletter m.m.

Overdrevet er en vigtig ynglelokalitet for den smukke karmindompap. Forår og efterår kan man se ederfugletrækket langs kysten. På overdrevet er der et meget rigt insektliv. Her kan man finde mængder af græshopper og sommerfugle tillige med en række andre interessante insektarter. Der ses endda en del tilflyvende sommerfugle fra Mellem- og Sydeuropa. Årsagen til den store rigdom af insekter er overdrevets sydøstlige placering og de mange nektarproducerende blomster.

Om Marienlyst

Bøtø Nor og Plantage
Fuglereservatet Bøtø Nor består af et par mindre, lavvandede søer, omgivet af rørskove og udstrakte enge. 173 ha. af området er udlagt som et fuglereservat. Bøtø Nor var oprindeligt en havbugt, men blev gradvist afskåret fra havet af aflejret sand. Store dele af den 15 km lange sø er blevet inddæmmet og afvandet, så det meste af området i dag er landbrugsland.

Bøtø Nor er et godt yngleområde for vandfugle. I reservatet yngler der gråand, pibeand, krikand, spidsand og skeand, samt lidt atlingand og knarand. Blandt vadefuglene yngler der vibe, rødben og dobbeltbekkasin. I rørskovene yngler 1-2 par rørhøg.

Bøtø Plantage er en anden god udflugtsmulighed. Det er Sydfalsters største skov. Den består overvejende af skovfyr og bjergfyr. Det er en interessant naturlokalitet, hvor man kan gå en god lang rundtur forbi en lille sø, og et parti med dyrkede marker inde i skoven.

I skoven yngler der musvåge, spurvehøg og tårnfalk, og nogle år endda duehøg og hvepsevåge. En anden interessant ynglefugl er rødtoppet fuglekonge.

Om Bøtø Nor og Plantage

Gedser Odde
Danmarks sydligste landfaste punkt. Stranden er præget af den til tider stærke strøm ved odden og er en blanding af sand og større og mindre sten. Den afløses af en 5-7 meter høj moræneklint, som er en gammel israndslinie.

Geologien langs kysten er enestående. Her kan ses stort set alle typer skandinaviske ledeblokke, bragt hertil under istiden, og er man heldig, kan man finde fossiler og rav.

Som trækfuglelokalitet er Gedser Odde enestående. Bedste tid for observationer er mellem 1. august og 1. november, og bedste udkigspunkt er på klinten lige nord for den nedlagte radarstation, hvor de hav- og landgående træk kan iagttages samtidigt.

Om Gedser Odde

Desuden har Falster en hel række andre spændende seværdigheder, som kan være et besøg værd, som f.eks:

 

Og ikke mindst